E-mail:
Hasło:
Liczba firm w bazie: 478+ Dodaj swoją firmę

Wyszukiwarka firm

Informacje branżowe

Generalny pomiar ruchu rozpoczęty 2015-03-25

 Dzi­siaj ru­sza­ją po­miary ruchu dro­go­we­go  w sieci dróg wo­je­wódz­kich. Po­tr­wa­ją one  do końca roku.
 Ba­dania re­ali­zo­wane przez Urząd        Mar­szał­kow­ski o­bej­mu­ją sieć dróg wo­je­  wódz­kich poza mia­stami na pra­wach    po­wia­tu. Ruch bę­dzie mie­rzo­ny w 262  punk­tach. 
 Obo­wią­zek prze­pro­wa­dzania po­miarów  wy­ni­ka z prze­pi­sów u­sta­wy o dro­gach pu­  blicz­nych i wy­ko­nywa­ny jest co 5 lat. Jego  celem jest u­zy­ska­nie wiel­ko­ści śred­niego  do­bowe­go ruchu na wszyst­kich od­cin­kach sieci dróg kra­jo­wych oraz wo­je­wódz­kich. Za prze­bieg badań na „kra­jów­kach” od­powie­dzialny jest na­to­miast ka­to­wic­ki od­dział Ge­neral­nej Dy­rek­cji Dróg Kra­jo­wych i Au­to­strad.

Więcej

Korupcja przy budowie dróg w Opolu reklama

 Kolejne dwie osoby usłyszały zarzuty  związane z nieprawidłowościami przy  budowie dróg powiatowych. 40-letni  mieszkaniec województwa dolnośląskiego  oraz 32-latek z Opolszczyzny usłyszeli  między innymi zarzuty wręczania  łapówek, oszustwa oraz zmowy  przetargowej. W związku z tą sprawą już  10 osób usłyszało zarzuty.

Więcej

O nas

Polska Giełda Kruszyw to internetowy portal branżowy dla dostawców i odbiorców kruszywa oraz firm współpracujących z tą branżą. Polska Giełda Kruszyw to nowoczesne dedykowane rozwiązanie zapewniające internetową promocję firm reprezentujących szeroko rozumianą branżę kruszyw budowlanych i drogowych (kruszywa, kruszywo, sprzęt budowlany). Portal ten to platforma wymiany informacji pod kątem firm, produktów (kruszywo, kruszywa), lokalizacji, aktualnych promocji i ofert, aktualności branżowych, sprzętu budowlanego (sprzęt budowlany) oraz ofert pracy branżowej.

Foto dnia

Przesiewacz ofert

Szukam:
Gdzie:
E-mail:
Treść:

Polecane firmy

Katalog firm | Katalog produktów | Giełda ogłoszeń | Giełda pracy wykonanie: kotonski.pl
Menu