E-mail:

Hasło:

Foto dnia

Newsletter

Imię:
Nazwisko:
E-mail:

Informacje branżowe

Postęp prac na autostradzie A4

Data dodania: 2016-01-18 | Autor: lok

Budimex w konsorcjum ze Strabagiem kontynuuje budowę 41,2- kilometrowego odcinka autostrady A4 z Rzeszowa (od węzła Rzeszów Wschód) do Jarosławia (do węzła Jarosław Zachód, dawniej Wierzbna).

Do wykonania po poprzednim wykonawcy pozostały następujące prace:
budowa dwóch węzłów autostradowych - Łańcut i Przeworsk,
budowa czterech miejsc obsługi podróżnych (Łukawiec, Palikówka, Budy i Młyniska),
przebudowa 15 dróg poprzecznych,
budowa 73 km dróg serwisowych,
dokończenie 78 obiektów mostowych (14 nad autostradą, 20 w ciągu autostrady, 41 przepustów oraz 3 przejść gospodarczych,
budowa kanalizacji deszczowej z układem zbiorników retencyjnych oraz przebudową rowów melioracyjnych,
montaż 6 km ekranów akustycznych, 142 km barier energochłonnych i 92 km ogrodzeń.
Zaawansowanie prac – listopad 2015:
Na odcinku autostrady A4 Rzeszów-Jarosław trwają prace na wszystkich frontach robót. Wykonano już 63% nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA, 87% nawierzchni z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności, 93% podbudowy z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności oraz 99% podbudowy z kruszywa łamanego mechanicznie.
W części robót drogowych trwają prace związane z wykonywaniem:
skarpowania nasypów,
poboczy,
robót brukarskich na drogach poprzecznych jak i MOP-ach,
humusowania na skarpach oraz w pasie rozdziału,
pasów technologicznych z płyt ażurowych,
montażu ogrodzenia,
montażu barier energochłonnych,
fundamentów i słupów ekranów akustycznych,
oznakowania poziomego,
ostatniej warstwy konstrukcji na trasie głównej, tj. nawierzchni mastyksowo- grysowej SMA.
Na drogach dojazdowych prowadzone są roboty ziemne i konstrukcyjne:
podbudowa z kruszywa łamanego mechanicznie: 99%
podbudowa z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności: 93%
nawierzchnia z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności: 87%
nawierzchnia z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA: 63%
Na obiektach mostowych są wykonywane następujące prace:
betonowanie podwalin stożków,
rektyfikacja łożysk,
układanie nawierzchni chodników,
układanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego oraz nawierzchni mastyksowo- grysowej SMA,
umacnianie stożków elementami prefabrykowanymi,
montaż krawężników i desek gzymsowych,
zabezpieczenia antykorozyjne betonu płyt pomostu,
montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Równolegle prowadzone są roboty branżowe, takie jak budowa umocnień rowów melioracyjnych, montaż oświetlenia i roboty teletechniczne.
Umowa na kontynuację budowy autostrady A4 na odcinku Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) – Jarosław (węzeł Jarosław Zachód - Wierzbna) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi została podpisana 16 września 2014 roku. Ma ona wartość 584,9 mln zł netto. Na realizację inwestycji konsorcjum Budimeksu (lider, 50 proc.) i Strabaga ma 14 miesięcy od podpisania umowy (z czasu na ukończenie wyłączono okresy zimowe tj. 2 razy po 3 miesiące od 15 grudnia do 15 marca).

Źródło: www.budimex.pl

Katalog firm | Katalog produktów | Giełda ogłoszeń | Giełda pracy wykonanie: kotonski.pl
Menu