E-mail:

Hasło:

Zapraszamy na nasz kanał na YouTube. Ponad 300 tysięcy odsłon!!!!!! reklama

Masz ciekawy film związany z branżą, byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia na budowie, widziałeś coś śmiesznego, prześlij do nas film a my opublikujemy go na naszym kanale na YouTube. Mamy już 300 tys. wyświetleń!!!!!!

Więcej

O nas

Polska Giełda Kruszyw to internetowy portal branżowy dla dostawców i odbiorców kruszywa oraz firm współpracujących z tą branżą. Polska Giełda Kruszyw to nowoczesne dedykowane rozwiązanie zapewniające internetową promocję firm reprezentujących szeroko rozumianą branżę kruszyw budowlanych i drogowych (kruszywa, kruszywo, sprzęt budowlany). Portal ten to platforma wymiany informacji pod kątem firm, produktów (kruszywo, kruszywa), lokalizacji, aktualnych promocji i ofert, aktualności branżowych, sprzętu budowlanego (sprzęt budowlany) oraz ofert pracy branżowej.

Foto dnia

Newsletter

Imię:
Nazwisko:
E-mail:

Regulamin

Regulamin portalu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.Regulamin określa zasady korzystania z portalu, który jest dostępny w internecie pod adresem www.www.polskagieldakruszyw.pl.
2.Właścicielem i operatorem portalu jest firma: 

F.U.H. Mentor Tomasz Lewczuk
ul. Poniatowskiego 39
41-807 Zabrze
NIP: 648-231-19-24

Nr konta bankowego: 
PKO BP S.A. O/Gliwice 66 1020 2401 0000 0102 0198 2974 

3.Użytkownikiem portalu zostaje się w momencie wypełnienia formularza rejestracyjnego, który zawiera: 
   a) dane podstawowe, 
   b) dane rozszerzone. 

4.Portal www.polskagieldakruszyw.pl podzielony jest na dwie części dotyczące usług:
a.Część bezpłatną, która obejmuje: możliwość składania ofert oraz swobodny dostęp do zawartości merytorycznej portalu oraz możliwość dodania podstawowego wpisu do katalogu firm, dodania ogłoszenia.
b.Część płatną, która obejmuje: wpis do katalogu firm, wpis do katalogu produktów oraz inne funkcje, np. dodawanie ogłoszeń, wysyłanie zapytań.

II. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON:
1.Użytkownik jest zobowiązany do:
a.Podania danych zgodnych z prawdą w fazie rejestracji i ich aktualizacji,
b.Przestrzegania regulaminu portalu www.polskagieldakruszyw.pl (z późn. zm.),
c.Ochrony nadanego "loginu" oraz hasła.
2.Użytkownik ma prawo do:
a.Dostępu do portalu www.polskagieldakruszyw.pl w ramach deklarowanego poziomu abonamentu,
b.Dokonywania zmian danych rejestracyjnych - wpisu do katalogu firm w zakresie zgodnym z funkcjami przypisanego mu profilu firmy
3.Użytkownik upoważnia portal www.polskagieldakruszyw.pl do kierowania na swój adres newslettera, informacji promocyjnych, ofert, tekstów reklamowych, itp.
4.Operator portalu www.polskagieldakruszyw.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
a.Treść ofert oraz prawdziwość danych teleadresowych,
b.Czasowy brak dostępu do portalu wynikający z winy użytkownika lub wskutek działań sił wyższych,
c.Szkody wynikające z udostępnienia hasła oraz "loginu" osobom trzecim,
d.Ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z portalu.
5.Operator portalu www.polskagieldakruszyw.pl ma prawo do:
a.Weryfikacji zawartości ofert i ich prawdziwości,
b.Usuwać konta użytkowników, którzy naruszają warunki regulaminu,
c.Wykorzystywania danych teleadresowych wszystkich użytkowników w celach marketingowo-reklamowych,
d.Wprowadzania zmian regulaminu, przy czym nie ma obowiązku informowania o zmianach.
6.Operator portalu www.polskagieldakruszyw.pl dołoży wszelkich możliwych starań, aby:
a.Zawartość portalu zawierała tylko prawdziwe dane i informacje,
b.Promować i reklamować portal www.polskagieldakruszyw.pl,
c.Portal działał poprawnie,
d.Stale uzupełniać i pogłębiać zawartość portalu.

III. USŁUGI:
1.Portal www.polskagieldakruszyw.pl oferuje następujące usługi online:
a.Wpis do katalogu firm,
b.Wpis do katalogu produktów (dot. wybranych opcji),
c.Dostęp do giełdy ogłoszeń,
d.Dostęp do zapytań ofertowych

IV. WPIS DO KATALOGU FIRM:
1.Wpis do katalogu jest usługą:
a.bezpłatną
b.płatną
2. Usługa bezpłatna zawiera: dane teleadresowe usługobiorcy (adres, telefon) dostępne dla wszystkich odwiedzających portal www.polskagieldakruszyw.pl
3. Usługa płatna zawiera następujące dane i funkcje:
a.Dane teleadresowe usługobiorcy (adres, telefon, fax, email, www) dostępne dla wszystkich odwiedzających portal www.polskagieldakruszyw.pl
b.Opis firmy usługobiorcy dostępny dla wszystkich odwiedzających portal www.polskagieldakruszyw.pl
c.Adres internetowy w domenie www.polskagieldakruszyw.pl
d.W wybranych pakietach: profil firmy z systemem zarządzania treścią.
e.Możliwość publikacji ogłoszeń
4.Użytkownik składa zamówienie na usługę przez wypełnienie formularza zamieszczonego w portalu www.polskagieldakruszyw.pl. Dopuszczalne jest również po uzgodnieniu z operatorem portalu www.polskagieldakruszyw.pl przesłanie zamówienia e-mailem lub tradycyjną pocztą w celu umieszczenia go przez administratora portalu.
5.Operator portalu www.polskagieldakruszyw.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia niezgodnego z zasadami prawa polskiego lub naruszającego dobre obyczaje itp.
6.Składając zamówienie na usługę użytkownik składa jednocześnie oświadczenie o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za wszystkie wykorzystane w usłudze dobra będące przedmiotem ochrony prawnej.
7.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wywołane treścią usługi po stronie operatora portalu www.polskagieldakruszyw.pl. Zamawiający zobowiązany jest także do pokrycia ewentualnych kosztów postępowania spornego, w tym sądowego.
8.Użytkownik jest odpowiedzialny za treść reklam i ochronę praw autorskich materiałów przekazanych do opracowania reklamy.
9.W przypadku, gdy opracowanie reklam i tekstów jest wykonane i wykorzystane przez operatora portalu www.polskagieldakruszyw.pl  są one jego własnością i nie mogą być wykorzystane w innych publikacjach bez jego zgody, z wyjątkiem nazw, znaków towarowych i innych elementów chronionych prawem.
10.Elementy graficzne dostarczone do realizacji zamówienia muszą być w formacie GIF, JPG, PSD, CDR, TIFF, BMP lub inne ustalone z użytkownikiem.
11.Wszystkie płatności realizowane są na podstawie dokonanego przelewu tradycyjnego lub płatności PayU. Na życzenie klienta, administrator może wystawić fakturę PRO FORMA przed płatnością. Faktura PRO FORMA jest wystawiana na podstawie zamówienia.
12.Podstawą wystawienia faktury VAT jest wpłynięcie zapłaty za zamówioną usługę do operatora portalu www.polskagieldakruszyw.pl zgodnie z zamówieniem.
13.Wszelkie płatności związane z publikacją wpisu do katalogu firm są dokonywane poprzez:
a.Polecenie przelewu na konto operatora portalu www.polskagieldakruszyw.pl. Nr konta bankowego: nasze konto: PKO BP S.A. O/Gliwice 66 1020 2401 0000 0102 0198 2974,
b.Opcję "PayU".
14.Zamawiający jest zobowiązany do uregulowania należności w terminie 7 dni od złożenia zamówienia.
15.Należność nie może zostać podzielona na raty.
16.Wysokość należności jest ustalana na podstawie Cennika Usług obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
17.Zamawiający jako potwierdzenie chęci wykupienia usługi składa zamówienie elektroniczne. W przeciągu jednego dnia roboczego Zamawiający ma możliwość zrezygnowania z zakupu. Warunkiem jest przesłanie pisemnej rezygnacji drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną z zachowaniem jednodniowego terminu rezygnacji.
18.Realizacja zamówienia i umieszczenie danych w Katalogu następuje w momencie potwierdzenia danych znajdujących się na formularzu zamówienia i w przypadku wyboru Płatnej Usługi po dokonaniu przez Zamawiającego płatności na rzecz operatora portalu www.polskagieldakruszyw.pl.
19.Operator portalu www.polskagieldakruszyw.pl nie jest zobowiązany do realizacji zamówionej płatnej usługi przed wpłynięciem płatności.
20.Faktura VAT zostaje przesłana do Zamawiającego poprzez pocztę elektroniczną email, na adres wskazany w zamówieniu. W wyjątkowych sytuacjach, faktura może być wysłana do Zamawiającego faksem lub poprzez tradycyjną pocztę.
21.Zawartość wpisów do katalogu firm dostępna jest bezpłatnie na stronach www.polskagieldakruszyw.pl
22.Zamawiający ma prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny w terminie do 14 dni. Kwota wpłacona za zamówienie zostanie w całości zwrócona Zamawiającemu.

V. OGŁOSZENIA:
1.Oferty zostały podzielone na  kategorie zgodnie z zakładką giełda ogłoszeń i giełda pracy:
2.Oferty grupowane są według dat publikacji i wykupionej usługi wyróżnienia.
3.Każdy użytkownik ma prawo do składania ofert i przeglądania wszystkich ofert.
4.Wszelkie płatności związane z wykupieniem dodatkowych usług dokonywane jest poprzez
a.Polecenie przelewu na konto operatora portalu www.polskagieldakruszyw.pl. Nr konta bankowego: PKO BP S.A. O/Gliwice 66 1020 2401 0000 0102 0198 2974,
b.Opcję "PayU".
5.Treść oferty jest dostępna publicznie.
6.Operator portalu www.polskagieldakruszyw.pl nie odpowiada za szkody polegające na utracie korzyści przez użytkowników.
7.Ogłoszenia mogą być automatycznie przedłużane po ukończeniu aktualnej emisji.

VI. POLITYKA PRYWATNOśCI:
1.Operator portalu www.polskagieldakruszyw.pl przetwarza dane osobowe użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Celem zbierania tych danych jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania portalu i wypełniania jego funkcji przede wszystkim jako platformy wymiany informacji.
2.Użytkownik portalu www.polskagieldakruszyw.pl upoważnia operatora portalu www.polskagieldakruszyw.pl do przesyłania korespondencji na adres poczty elektronicznej użytkownika.
3.Niektóre obszary portalu www.polskagieldakruszyw.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
4.Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych przez operatora portalu www.polskagieldakruszyw.pl.
5.Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) Użytkownik portalu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu kontaktu.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) informuję, iż:

1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.U.H. „Mentor” Tomasz Lewczuk z siedzibą w Zabrzu 41-813 ul. Jordana 115 

2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,

3.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: zgodnie z wykupionym abonamentem,

5.posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

6.ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.,

7.podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.
VII. PRAWA AUTORSKIE:
1.Prawa autorskie portalu www.polskagieldakruszyw.pl zostały zastrzeżone dla www.polskagieldakruszyw.pl.
2.Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że zostało to oznaczone inaczej.
3.Prawa autorskie artykułów należą do ich autorów.
4.Zawartość portalu www.polskagieldakruszyw.pl jest wyłączną własnością operatora portalu www.polskagieldakruszyw.pl. Wszelkiego rodzaju używanie zgromadzonych w bazie danych do dalszej odsprzedaży bez zgody operatora portalu  www.polskagieldakruszyw.pl stanowi naruszenie Kodeksu Karnego oraz ustawy o ochronie prawa autorskiego.
5.W przypadku stwierdzenia naruszenia pkt.VII.4 ze strony użytkownika, operator portalu www.polskagieldakruszyw.pl ma prawo wystąpić na drodze postępowania karnego oraz cywilnego do Sądu celem nałożenia grzywny na użytkownika a także zasądzenia odszkodowania w wysokości 50.000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).
6.Kopiowanie i powielanie informacji możliwe jest po wyrażeniu pisemnej zgody przez operatora portalu www.polskagieldakruszyw.pl.

VIII. INNE
1.Portal www.polskagieldakruszyw.pl nie jest witryną doradztwa. Wszelkie przedstawione tu poglądy, informacje, interpretacje i rozwiązania nie są przeznaczone do bezwzględnego stosowania w praktyce. Korzystanie z treści udostępnionych w portalu www.polskagieldakruszyw.pl odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.
2.Operator portalu www.polskagieldakruszyw.pl oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby prezentowane treści, akty prawne i inne teksty i mechanizmy były zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Jednak prezentowane tu materiały i mechanizmy nie stanowią źródła prawa, a częste zmiany prawa powodują, że część treści może dotyczyć stanu prawnego z nieodległej przeszłości.

IX. REKLAMACJE:
1.Wszelkie reklamacje dostarczane są w formie pisemnej zawierającej dokładny opis przedmiotu reklamacji. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, operator portalumwww.polskagieldakruszyw.pl zobowiązany jest do usunięcia przyczyny reklamacji lub zwrotu wpłaconych należności.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2013.
2.Uwagi, zapytania prosimy kierować na: 
F.U.H. Mentor Tomasz Lewczuk
ul. Poniatowskiego 39
41-807 Zabrze
kontakt@polskagieldakruszyw.pl
3.Po uważnym zapoznaniu się z powyższym regulaminem oraz polityką prywatności, użytkownik oświadcza, że akceptuje warunki regulaminu i polityki prywatności.

Katalog firm | Katalog produktów | Giełda ogłoszeń | Giełda pracy wykonanie: kotonski.pl
Menu